Kullanım Şartları, Koşullar & Gizlilik Politikası

Gizlilik Sözleşmesi ve KVKK Aydınlatma Metni

Karabük Öğrenci . com (bundan sonra “Sitemiz” olarak anılacaktır), ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin gizliliğini korumak için azami gayret göstermektedir. Bu kapsamda, Sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki bilgileri sunmaktayız.

 1. Veri Sorumlusu

Sitemizin sahibi ve işletmecisi olan Karabük Öğrenci . com (bundan sonra “Şirketimiz” olarak anılacaktır), KVKK uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. Şirketimizin iletişim bilgileri şu şekildedir:

Adres: 100.Yıl Mahallesi KARABÜK/TÜRKİYE
Telefon: +90 545 763 24 75
E-posta: [email protected]

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Sitemizi ziyaret ettiğinizde veya Sitemiz üzerinden yorum yapmak veya iletişime geçmek istediğinizde sizden bazı kişisel verilerinizi talep etmekteyiz. Bu kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 • Yorumlar için isim, mail, yorum metni: Sitemizdeki haberlere yorum yapabilmeniz için sizden isminizi, mail adresinizi ve yorum metninizi talep etmekteyiz. Bu verileriniz yorumunuzu yayınlamak ve sizinle iletişime geçmek için kullanılmaktadır.
 • İletişim sayfasında isim, mail, telefon, mesaj bilgileri: Sitemizin iletişim sayfasından bize ulaşmak istediğinizde sizden isminizi, mail adresinizi, telefon numaranızı ve mesajınızı talep etmekteyiz. Bu verileriniz bize ilettiğiniz konuya ilişkin olarak sizinle iletişime geçmek için kullanılmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesinde KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin açık rızasının varlığı” hukuki sebebine dayanılmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı, Sitemizi ziyaret ederek, yorum yaparak veya iletişim sayfasını kullanarak vermiş olmaktasınız. Açık rızanızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, Şirketimizin bağlı olduğu veya işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlara, yasal zorunluluklar gereği yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yurt içinde veya yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarına, iş ortaklarına veya alt yüklenicilerine aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizin aktarılmasında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uyulmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre boyunca saklanmaktadır. Bu süre, kanuni zorunluluklar, sözleşmeler veya Şirketimizin meşru menfaatleri gibi kriterlere göre belirlenmektedir. Kişisel verilerinizin saklanmasına ilişkin olarak KVKK’nın 7. maddesinde belirtilen ilkelere uyulmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Korunması

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için Şirketimiz tarafından gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirler, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini veya kaybolmasını önlemeye yöneliktir.

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için Şirketimize yazılı olarak başvurabilirsiniz. Başvurunuzda;

 • Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranız, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız,
 • Talep konunuz,

bulunmalıdır. Başvurunuzu, Şirketimizin yukarıda belirtilen adresine noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektup göndererek, [email protected] e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 • Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezeler aracılığıyla sizi tanır. 
 • Çerezlerin kullanılma amacı, web sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. 
 • Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri. 
 • www.karabukogrenci.com kendi web sitelerinde çeşitli amaçlarla bu çerezleri kullanmaktadır. 

Oturum ve performans çerezleri, kullanıcının www.karabukogrenci.com web sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Fonksiyonel, reklam ve üçüncü taraf çerezleri ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, hem reklam ve üçüncü taraf ayarlarına hem de kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Oturum Çerezleri

Bu tür çerezler www.karabukogrenci.com sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Web sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, web sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve gerektiği yerde bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.

Performans Çerezleri

Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının web sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, web sitesinin performansının arttırılması sağlanır.

Fonksiyonel Çerezler

Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş web özellikleri sağlanır.

Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri

www.karabukhaber.net, web sitelerinde bazı fonksiyonları kullanma amacıyla, üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezleri kullanılır. Web sitesinde reklam takibi yapan firmaların çerezleri de mevcuttur.

Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir.

Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi ile ilgili ayrıntılar ve çerezlerle ilgili genel bilgi için www.allaboutcookies.org adresinden bilgi alabilirsiniz.

Bu web sitesi tarama deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımına izin vermiş olursunuz. Verilerinizi nasıl işlediğimize ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı inceleyin.