Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu, Karabük Üniversitesi’nin 09.10.2012 tarih, 2012/11-32 sayılı Senato Kararı ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun 15.02.2013 tarih, 7548-11149 sayılı yazısı ile 2013 yılında kurulmuştur. Yüksekokulumuzda şu an kadrolu 6 öğretim görevlisi ve 4 idari personel bulunmaktadır.

Adalet Meslek Yüksekokulu Amacı

Adalet Meslek Yüksekokulun kuruluş amacı, özellikle Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesidir.

Adalet Meslek Yüksekokulu Program İçeriği

Adalet Meslek Yüksekokulunda ağırlıklı olarak hukuk ve meslek bilgisi dersleri verilmektedir. Program kapsamda okutulacak dersler özellikle adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamalı olarak belirlenmiştir. Yüksekokulda, genel olarak hukuk başlangıcı, anayasa hukuku bilgisi, medeni hukuk bilgisi, idare hukuku bilgisi, borçlar hukuku bilgisi, ceza ve ceza muhakemesi hukuku bilgisi gibi temel hukuk derslerinin yanı sıra adalet meslek etiği, yargı örgütü, klavye kullanımı, büro yönetimi, tebligat hukuku, avukatlık ve noterlik mevzuatı gibi dersler verilmektedir. Adalet Meslek Yüksekokulu’na, ÖSYM sınavları sonucunda o öğretim yılında kayıt hakkı kazanmış öğrenciler ile Adalet Meslek Lisesinden mezun olan ve istek üzerine ÖSYM tarafından okulumuza yerleştirilen öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. Yüksekokulda Eğitim-Öğretim süresi, 2 yıldır. Mezunlarımıza, Karabük Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin xx. maddesinde belirtilen Ön Lisans Diploması verilir. Mezunlar “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik” çerçevesinde Hukuk Fakültelerine “dikey geçiş” yapabilmekte ve böylece lisans öğrenimine başlama haklarını elde edebilmektedirler.

Adalet Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Koşulları

Her öğrencinin programdan mezun olabilmesi için Ön Lisans Programında okutulan zorunlu ve seçmeli derslerden 120 ECTS/AKTS kredilik ders alması ve 30 iş günü zorunlu stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

Adalet Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Kazandıkları Unvanlar

Adalet Programı mezunlarına “Adalet Meslek Elemanı” unvanı verilir.

Adalet Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Çalışma Alanları

Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları, Adalet Bakanlığı teşkilatında mahkeme yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, icra müdürü ve cezaevi müdürü olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca avukatlık ve noterlik büroları ile bankacılık ve finans sektörü de dâhil olmak üzere çeşitli kamu ve özel kurum kuruluşlarının hukuk servislerinde istihdam olanağı bulabilmektedirler.

Adres

Adres:

Karabük Ünv., 78100 Kılavuzlar Köyü/Karabük Merkez/Karabük

İletişim Kurun

Bir İnceleme Bırak

captcha-input
Konum
Ulaşım
Personel
Hizmet
Memnuniyet
Yayımlanıyor ...
Derecelendirmeniz gönderildi
Lütfen bütün alanları doldurun
Captcha check failed