1. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı

1. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı

1. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı

1. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı

24-27 Ekim 2018 tarihleri arasında Safranbolu’da düzenlenecek olan 1. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansına davetlisiniz. Konferansa bildiri ile ya da dinleyici olarak katılabilirsiniz. Konferans Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi tarafından Özbekistan Buhara Üniversitesi Turizm Fakültesi ortaklığı ile gerçekleşecektir.

1. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansın ana konusunu turizm disiplini ve turizm destinasyonlarının en önemli çekicilikleri olan mimari eserler oluşturmaktadır.

Günümüz insanı rekreasyon, din, iş, kültür, spor v.b. amaçlarla seyahat etmektedirler. Şehirlerin sahip olduğu kültür, miras ve mimari eserler ziyaretçilerin ilgilerini bu destinasyonlara çekmektedir. Saraylar, tapınaklar, kiliseler, camiler, geleneksel konutlar, tiyatrolar, köprüler, anıtsal binalar bir destinasyonun tarih ve kültürünü yansıttığından insanların seyhat hareketinin önemli birer nedenidirler. Bunun yanısıra, mimarlık, son yıllarda ünlü mimarlar tarafından tasarlanmış olan çağdaş binaların ve tarihi önemi olan ya da bir yerin geleneksel mimari özelliklerini yansıtan binaların ziyaret edilmesi için organize edilen ve “mimari turizm” olarak adlandırılan bir özel ilgi turizmi türünün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Mimari eserler, bir yerin tarihi ile ilgili bilgi edinmede önemli birer kaynaktırlar ve orada yaşayan yerel halkın kültürünü, yaşam biçimini ve  ruhunu yansıtırlar. Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini yansıtan Safranbolu, bu kültürel zenginliğin ve geleneksel mimarinin en iyi örneklerinden de biridir. Bununla birlikte, günümüzde modern mimarinin en iyi örneklerinin (örneğin, Sydney Opera Binası gibi) bulunduğu şehirler turistik çekicilik anlamında önemli bir potansiyele sahiptir. Ayırca, otellerden müzelere kadar pek çok binayı turizmin hizmetine sunan turizm mimarisi turizm sektörü açısından büyük önem taşımaktadır.  Turistik ihtiyacın karşılanması için otel, restoran, havalimanı, müze, kongre ve sergi merkezi gibi turistik alt ve üstyapıya dikkate değer miktarda yatırım yapılmaktadır. Böylece, mimari eserler turistik tecrübeleri zenginleştirdiğinden, kültür, mimarlık ve turizm arasındaki bu karşılıklı ilişkinin incelenmesi önemlidir.

Bir UNESCO Dünya Miras alanı olan Safranbolu yılda yaklaşık 750 bin turisti ağırlamaktadır. Bu nedenle, konferansın Safranbolu’da düzenlenmesi katılımcıların sıradışı bir deneyim elde etmeleri açısından önemli bir fırsattır. Konferans tüm dünyadan pek çok akademisyenin, araştırmacının, uygulamacının, yerel otoritelerin, turizm paydaşlarının ve mimarların bir araya gelmesine olanak sağlayacaktır. Böylece katılımcılar yeni araştırmalarını sunma, bilgi paylaşma ve bu alandaki konuları enine boyuna tartışma imkanına imkanına sahip olacaklardır.

I. Uluslararası Turizm, Kültür ve Mimarlık Konferansı ana temaları aşağıdaki gibidir (ancak sadece aşağıdaki konularla sınırlı değildir);

Turizm ve Mimarlık

 • Sürdürülebilir mimari ve turizm,
 • Mimaride ekolojik yaklaşımlar,
 • Turizmde ikonik mimarinin kullanılması,
 • Sıradışı binalar,
 • İç Mekan tasarımlarının turizme etkisi,
 • Turizmin fiziksel mekanları (oteller, restoranlar, kafeler, müzeler, sanat galerileri, sergi merkezleri v.b.),
 • Turistik çekiciliğin geliştirilmesinde otel mimarisinin rolü.

Kültürel Miras ve Turizm

 • Kentsel ve Arkeolojik Alanlar,
 • Doğal miras ve tabiat varlıkları,
 • Müzecilik,
 • Yöresel Mimari,
 • Tarihi binalara turizm amaçlı yeni işlev kazandırma,
 • Tarihi çevrede yeni yapılaşma,
 • Etnik mimari,
 • İnanç turizmi ve dini yapılar,
 • İdeolojik yapılar,
 • Mimarlık ve etnik turizm,
 • Miras turizmi.

Planlama ve Turizm

 • Kentleşme ve turizm,
 • Citta-slow,
 • Tematik yapılar ve alanlar,
 • Ulaşım planlama,
 • Peyzaj planlama.

Kimlik – Marka – İmaj

 • Marka şehirler,
 • Yerel kimlik oluşturmada, markalamada ve imaj yaratmada mimarinin rolü,
 • Turizmde markalaşmaya etki eden mimarlar,
 • Kent mobilyaları ve kimlik,
 • Hediyelik eşyalar ve mimari.

Turizm ve Mimarlıkta Hukuki Boyut

 • Yasal ve denetimsel çerçeve,
 • Yerel yönetimlerin koruma ve turizmdeki rolü.
Bildiri Gönder
 • Özetlerinizi itcac18@karabuk.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.
 • Yazar / yazarlar kongreye en fazla iki bildiri ile katılabilir. Her bir bildiri için ayrı ayrı ücret alınmaz.
 • Bildiri özetinde yazar / yazarların adları, akademik unvanları, kurumları ve e-mail adresleri bulunmalıdır.
Önemli Tarihler

Özet gönderme son tarihi
1 Haziran 2018

Bildirinin kabul ya da reddedildiğinin yazar/yazarlara bildirilmesi
Özet gönderme tarihinden iki hafta sonra

Katılımcı / yazarların son kayıt tarihi
20 Ağustos 2018

Konferans geçici programının ilan edilmesi
20 Eylül 2018

Konferans tarihleri
24 -27 Ekim 2018

Bildiri tam metinlerini son gönderme tarihi
30 Kasım 2018

Yayın
 • Konferansta sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin özetleri konferansın web sayfasında Bildiri Özetleri ve tam metinleri ise elektronik ortamda Bildiriler Kitabı (ISBN numaralı) olarak yayınlanacaktır.
 • İngilizce olarak yazılmış bildiriler kitap bölümü olarak basılacaktır.
 • Kongreye gönderilen bildiriler dergilerin gerekli koşullarını sağlamaları halinde Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ve Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanabilir. Yayın için katılımcılardan ücret alınmayacaktır.
Konuşmacılar
 • Prof. Dr. Murat Gül  Istanbul Technical University- Turkey
 • Prof. Dr. Abdukabil Tulaganov  Bukhara University – Uzbekistan
 • Prof. Dr. Yüksel Ekinci  University of Portsmouth – UK
 • Prof. Dr.  Şengül Öymen Gür Beykent University- Turkey
Kayıt

Konferans katılım ücreti 350 TL’dır. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için ise 200 TL’dır.

 • Tüm katılımcıların kayıt yaptırmaları ve 350 TL’lık konferans ücretini ödemeleri gerekmektedir.
 • Gönderilen bildirilerin tek yazarlı ya da çok yazarlı olmasına bakılmaksızın her yazarın kayıt yaptırması ve 350 TL’lık konferans katılım ücretini ödemesi gerekmektedir. (Kongreye sadece fiili olarak katılacakların ücret ödemesi gerekmektedir. Bildiriler çok yazarlı ise ve tüm yazarlar kongreye katılmayacaklar ancak yazarların bir ya da birkaçı kongreye katılacaksa diğer yazarların kayıt yaptırmalarına ve ücret ödemelerine gerek yoktur)
 • Tüm katılımcılar, konferans ücreti kapsamında konferans çantası, tüm oturumlara giriş, çay-kahve ikramları, öğle yemekleri ile gala yemeğinden yararlanacaklardır.

Türk katılımcılar için banka hesap numarası Ziraat Bankası Karabük Üniversitesi Şubesi TL Hesabı Hesap Adı: Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Hesap No: 2293526379465065
IBAN: TR350001002293526379465065

İptal Politikası

İptal halinde ödenen konferans ücretinden %20 kesinti yapılarak geri ödeme yapılacaktır.

Safranbolu Hakkında Bilgiler

Safranbolu’ya Ulaşım

Başlangıç:

24 Ekim 2018 10:00

Bitiş:

27 Ekim 2018 17:00

Ücretler ve Biletler

Konferans katılım ücreti
350,00

Gönderilen bildirilerin tek yazarlı ya da çok yazarlı olmasına bakılmaksızın her yazarın kayıt yaptırması ve 350 TL’lık konferans katılım ücretini ödemesi gerekmektedir. (Kongreye sadece fiili olarak katılacakların ücret ödemesi gerekmektedir. Bildiriler çok yazarlı ise ve tüm yazarlar kongreye katılmayacaklar ancak yazarların bir ya da birkaçı kongreye katılacaksa diğer yazarların kayıt yaptırmalarına ve ücret ödemelerine gerek yoktur)

Doktora öğrencileri
200,00

Türk katılımcılar için banka hesap numarası Ziraat Bankası Karabük Üniversitesi Şubesi TL Hesabı Hesap Adı: Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Hesap No: 2293526379465065 IBAN: TR350001002293526379465065

Etkinlik Mekanı

Adres:

Yenimahalle Mah. Prof. Metin Sözen Cad. No: 4/1 78600 Safranbolu/KARABÜK

GPS:

41.2540936108, 32.6759894899

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor…